ŠD DREN obvešča ...

17. 10. 2022 - OBVESTILO ŠD DREN

UO ŠD Dren na podlagi sklepa  št. 1,  4. Redne seje UO društva z dne 20. September 2022 razpisuje volitve na redni letni skupščini društva za naslednje mandatno obdobje

15. 4. 2022 - OBVESTILO ŠD DREN

38. tek in pohod po mejah KS Drenov Grič – Lesno Brdo

NAGRADE:

  • prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje,
  • najhitrejše in najhitrejši v teku na 7 in 14 km prejmejo pokal,
  • znagovalci v odraslih kategorijah prejmejo vrednostne bone,
  • vsi udeleženci prejmejo majico.

OBVESTILO O ZAPORI CEST

V ponedeljek 2. maja 2022, bodo od 8. do 14. ure zaprti naslednji odseki cest:

  • od trgovine Mercator do kmetije Bert,
  • od križišča s Staro Cesto in cesto Proti Horjulu do Groznik Janija,
  • v Kurji Vasi od kapelice pri Koprivcu do Poličnika,
  • stara železniška trasa od Avtovleke Čepon do Frtice.

9. 9. 2021 - OBVESTILO ŠD DREN

Spoštovani člani športnega društva Dren!

Na prvo septembrsko soboto, 4. 9. 2021, je bil razpisan šahovski turnir gostov bara Dren – Drenov Grič. Po optimističnemu pričakovanju, smo se na koncu žal pomerili le štirje.
Pokrovitelj turnirja je bil g. Borko Petrovič, ki se je lepo potrudil in sodelujoče nagradil s piknikom.
Seveda gre pohvala tudi pomočniku Dragu in udeležencem turnirja!
Ideja je, da se bomo ljubitelji začeli redno sestajati ob določenem terminu, turnir pa naj bi postal spet stalnica društva Dren.

ARHIV obvestil

5. 4. 2020 - OBVESTILO ŠD DREN

Spoštovani člani športnega društva Dren!

1. Letošnji DRENov TEK in POHOD po mejah KS Drenov Grič – Lesno Brdo zaradi COVID-19 ODPADE in se ga NE prestavlja v kasnejši čas leta.

2. DREN BAR v športnem parku je v zaključnih “fazah” prenove in bo ponovno odprl svoja vrata takoj, ko bodo zdravstvene razmere, uredbe in odloki to dopuščali.

UO ŠD  Dren

21. 12. 2019 - OBVESTILO ŠD DREN - 2019

Spoštovani člani športnega društva Dren!

Leto 2019 se izteka, ko se ozremo tudi nazaj in pregledamo dogodke iztekajočega se leta. Za nami je redna skupščina, ki je bila na vzlic dogodkov zamaknjena na 24. oktober. Iskreno povedano sem pričakoval večjo udeležbo, glede na perečo problematiko zaprtega lokala. Skupščina je sicer minila v mirnem tonu razpravljanja. Poročila so bila soglasno sprejeta, več si lahko preberete v zapisniku, ki ga najdete na društvenih straneh.
Vseeno pa bi želel izpostaviti nekaj stvari. Kljub temu, da je lokal zaprt, se je kar nekaj stvari zgodilo v parku in to na prostovoljni bazi. Tisti ki se sprehodite skozi park, to lahko tudi opazite.
Asfaltna ploščad je zaključena do prve faze, sledi druga faza, kjer bo v celoti preplastena. V ta namen smo kandidirali na razpis fundacije za šport in upamo na ugodno rešitev vloge.
Seveda pa si vsi želimo, da bi lokal lahko spet začel delovati. G. Gruden je podpisal pogodbo kjer se je strinjal za trimesečni odpovedni rok, kljub zakonu, ki pravi da mora biti le-ta najmanj eno leto in sodno. O tem nas je tudi opozoril. Glede na to, da pa je podpisal za trimesečni odpovedni rok, smo smatrali, da to zdrži. Ker to ni »pilo« vode, smo se mu opravičili in mu ponudili, da nadaljuje z dejavnostjo. Za to ni želel več slišati, ampak je ves čas vztrajal o nepravilni odpovedi, poslovni škodi in ni želel skleniti sporazumne odpovedi. Nekaj časa (mesec in pol) tudi nismo imeli ključa od lokala, nato nam je enega le izročil, drugega pa ima še vedno sam. Upravni odbor se je večkrat trudil, da bi sklenili poravnavo. Tako smo mu na zadnje februarja ponudili 5.000,00 € nadomestila in odškodnine (v bifeju je bil samo še šank), pa je zavrnil. Želel je zraven še 1000,00 € za izpad dohodka.
Upravni odbor na to ni pristal in smo vložili zahtevek za sodno odpoved in izvršbo. Izvršba se nanaša na 2000,00 € varščine (nikoli vplačana), na 1.300,00€ za kosilnico (nikoli vplačano), ki jo je g. Gruden »odkupil« in pa na razliko višine stroškov za leto 2018 (elektrika in voda), ki bi jih moral plačevati, pa jih ni v celoti. Vmes je še enkrat prišlo do pogovorov o dokupu šanka, oboji smo se strinjali pri vrednosti 1.500,00 €, želeli pa smo da se podpiše sporazumna odpoved. Na to g. Gruden ni pristal, zato nas elektronsko njegov zastopnik g. Zidanski 8. marca obvesti, da so pogajanja neuspešna in da jih zaključuje.
Kot pravijo, sodni mlini meljejo počasi, tako je bil prvi sklic na okrajnem sodišču Vrhnika 3. 12. 2019. G gruden sedaj trdi, da je bila odpoved že veljavna od samega začetka, to je 9. 11. 2018 in da smo si sami krivi, če nismo odprli lokala. Kdo se dela iz koga norca, bo vsekakor pokazal čas. Klub vsemu imamo upanje, da s pomladjo odpremo lokal in začnemo z delovanjem.
Skratka, društvo je in bo aktivno. Organizirali bomo razne dogodke na katere vas vabim že sedaj.
Ob koncu pa vsem skupaj želim veliko zdravja in dobrega v letu 2020 ter, da kmalu lahko spet nazdravimo v lokalu ŠD Dren!

Zastopnik: Bizjak Branko

Zapisnik redne letne skupščine ŠD DREN

21. 10. 2019 - PRENOVA KOŠARKARSKEGA IGRIŠČA

V minulem vikendu 19. in 20. oktobra 2019, smo  potegnili črte za košarkarsko igrišče na asfaltni ploščadi Dren in oznake na tabli. Tako se je delno začasno zopet uredilo košarkarsko igrišče. Fina zaključna plast asfalta bo izvedena naknadno prav tako tudi nove oznake igrišča.
Zahvala pri obnavljanju koša gre predvsem mladima pomočnikoma Nejcu Osredkarju in Anžetu Oblaku. Pri zarisovanju črt je pomagal še Rok Hribar. So pa pri prestavljanju konstrukcij (koša, stari kandelabri in veliki goli) pomagali tudi drugi fantje iz članske gasilske vrste. Zato hvala tudi njim. Danes na nedeljo pa smo igrišče še preizkusili v igri 3 na 3.
Upamo, da se bo košarka zopet igrala na Drenu.

19. 6. 2019 - OBVESTILO IN POJASNILO V ZVEZI Z ZAPRTIM LOKALOM V ŠPORTNEM PARKU

Upravni odbor Športnega društva Dren, Drenov Grič-Lesno Brdo je v letošnjem letu vse pogosteje tarča kritik in obtožb, vezanih na zaprtje lokala v športnem parku, zato se je na svojem 18. rednem sestanku odločil, da krajanom in članom društva posreduje odgovor, ter poizkuša pojasniti dogodke v zvezi z zaprtim lokalom.

ŠD Dren je v letu 2009 z dosedanjim najemnikom lokala sklenilo najemno pogodbo za nedoločen čas z dogovorom, da bo najemnik skrbel tudi za urejenost ostalih objektov in okolice športnega parka. V letu 2018 je najemnik sam izrazil željo, da bi prenehal z opravljanjem te storitve, vendar na pozive predsednika ŠD Dren, da poda odpoved, le-te ni podal. Zaradi opuščanja potrebne in dogovorjene skrbi v športnem parku se je UO ŠD Dren odločil, da skladno z najemno pogodbo, v kateri sta stranki določili trimesečni odpovedni rok, kljub zakonski omejitvi (24. Člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), da odpovedni rok ne sme biti krajši od enega leta, najemniku odpove najemno pogodbo. Najemnik odpovedi ni nasprotoval vse do zaprtja lokala oz. kasnejšega poskusa prevzema s strani UO ŠD Dren, ko je le-tega opozoril na ničnost določb najemne pogodbe v poglavju, ki ureja odpoved sklenjene najemne pogodbe. Po pravni preveritvi tega dela najemne pogodbe je UO ŠD Dren napako priznal, se najemniku opravičil, ter ga pozval, da z opravljanjem gostinske storitve nadaljuje.
Ker najemnik ni želel nadaljevati z opravljanjem gostinskih storitev, se je UO ŠD Dren želel z najemnikom dogovoriti o sporazumni prekinitvi najemne pogodbe, ki je edina zakonsko sprejemljiva odpoved »krajša od enega leta«.
V poskusih sklenitve dogovora so se pokazale še druge nepravilnosti v zapisu sklenjene najemne pogodbe, na podlagi katerih bi, v primeru ugoditve vsem zahtevam najemnika, materialno škodovali ŠD Dren, slednje pa bi lahko predstavljalo podlago za odškodninsko odgovornost sedanjih in nekdanjih članov UO in NO, katerih član je bil tudi dosedanji najemnik lokala. Poskusi sklenitve sporazumne prekinitve najemne pogodbe so se formalno zaključili v mesecu marcu 2019, ko je najemnik po pravnem zastopniku zavrnil ponujen predlog UO ŠD Dren.
Zavedajoč se morebitne materialne odgovornosti na strani ŠD Dren, kot tudi oškodovanja pravic najemnika, trenutno tečejo postopki v smeri sodne odpovedi najemne pogodbe, v kateri bodo zakonsko opredeljene pravice in obveznosti obeh strank.

UO ŠD Dren zavrača očitke o enosmerni krivdi za zaprtje lokala, kot so se v zadnjem času pojavili v spletnih medijih. Prav tako UO ŠD Dren ni v nobenem trenutku dosledno zavrnil vseh najemnikovih zahtev, ki bi lahko privedle do sporazumne prekinitve najemne pogodbe, vendar pa bi, v kolikor bi pristal na vse najemnikove zahteve, povzročil precejšnjo moralno in materialno škodo društvu.

UO ŠD Dren se zaveda, da trenutna situacija ni v ponos ŠD Dren, niti ni v interesu društva, ki bi moralo delovati povezovalno in v smeri športnega udejstvovanja v parku, v sklop katerega sodi tudi gostinski lokal.

UO ŠD Dren se bo trudil nastalo situacijo čim prej rešiti, ob upoštevanju veljavnega pogodbenega razmerja in zakonskih določb, ki urejajo tovrstne najemne pogodbe, v cilju zagotavljanja pravic in obveznosti obeh strank.

Krajane pozivamo, da ne nasedajo posameznim, enostranskim in škodljivim ravnanjem posameznikov, ki skušajo z nastalo situacijo bodisi očrniti ugled posameznih članov UO in NO ŠD Dren v kraju, bodisi rušiti integriteto ŠD Dren v širši okolici. Zainteresirani člani ŠD Dren se za podrobnejše informacije lahko obrnejo na UO ŠD Dren.

UO ŠD Dren

Obvbestilo Društva v *pdf obliki

24. 4. 2019 - Dogajanje v ŠD DREN

Spoštovani člani športnega društva Dren, ostali krajani in občani, lepo pozdravljeni!

Društvo ima prenovljeno internetno spletno stran. Tu gre glavna zahvala našemu sovaščanu, ki je prišel med nas, Juretu Novaku. Trudili se bomo, da boste lahko spremljali vsa tekoča dogajanja, ki se bodo odvijala v športnem društvu.

Kot je bilo omenjeno v prvem obvestilu, se bo obnovila asfaltna ploščad. Zadeva bo potekala v večih fazah. Do poletja bo izvedeno polaganje grobega asfalta. Na panojih obveščanja ste lahko opazili, da je pred nami 37. izvedba teka Dren po mejah KS. Kot običajno bo to 2. maja 2019. Letos smo ji dodali tudi pohodno noto. Vabljeni tekači in pohodniki! Balinarska sekcija je že začela s svojo dejavnostjo. Prav gotovo ni nikoli dovolj dobrih balinarjev. Vabljeni v sekcijo vsi, ki ste to že počeli ali pa bi se želeli poizkusiti. Kot sem že omenil v prvem obvestilu, je naš cilj, da se zopet obudijo sekcije v klubu, ki so že delovale oziroma približamo društvo krajanom in njihovim potrebam.
Pri odprtju lokala se je žal zgodba zapletla. Seveda si vsi želimo čim prejšnjega odprtja, vendar pa na to ne bomo pristali za vsako ceno. Ker za enkrat ni bilo možno izvesti sporazumne odpovedi, bo zadevo v presojo vzelo sodišče, na katerega je bila 27. 3. 2019 vložena zahteva.
Skupščina društva, ki je bila neuradno napovedana za mesec marec, je tako zaradi poteka razpleta dogajanj zamaknjena. Predvidevamo, da takoj ko končamo s prireditvijo teka, začnemo s pripravami na le-to. Skratka pozivam vse člane, da se aktivno vključite v dogajanje društva in ponovni zagon le tega. Zdravje je naše bogastvo, za njega pa je potrebno tudi kaj narediti. Šport in njegovo udejstvovanje je zagotovo eden od pozitivnih dejavnikov.

Športni pozdrav!

Branko Bizjak
zastopnik društva

29. 3. 2019 - Prenovljena spletna stran ŠD DREN

Še pred začetkom nove športne sezone smo se v športnem društvu DREN odločili za temeljito prenovo naše spletne strani. Dosedanja spletna stran z velikim slikovnim gradivom in opisnim dogajanjem predvsem nogometnih športnih aktivnosti žal ni več služila svojemu namenu. Kot veste, se je že pred nekaj časa nogometna sekcija v kateri je bilo največ dogajanja združila z Nogometnim klubom Vrhnika in tako je nastal NK Dren – Vrhnika. Z združitvijo je na žalost ugasnila tudi vsa aktivnost te sekcije v našem društvu, zato smo sklenili, da stran prilagodimo in postavimo sedanjemu času primerne vsebine in informacije. Celotna vsebina prejšnje strani je varno shranjena v našem arhivu.

Nova spletna stran bo vedno vsebovala zadnje informacije o dogajanju v našem Društvu, s pomočjo kontaktnega obrazca na strani boste vsi željni športa in zabave lažje stopili z nami v stik, vedno bo na voljo koledar športnih aktivnosti s pomočjo katerega boste vnaprej informirani o celotnem dogajanju v Društvu. Sem spadajo tudi rezervacije teniškega igrišča, piknik prostora, nogometnega igrišča ipd. Za lažjo izvedbo rezervacije bo na voljo tudi spletni obrazec za rezervacijo katerega koli prostora v društvu, rezervacija pa bo vidna tudi na spletnem koledarju vsem ostalim uporabnikom in članom.

Zaenkrat je naša spletna stran še v nastajanju, saj vsakodnevno sproti dodajamo nove vsebine in popravljamo napake. 

Na koncu vse naše člane in obiskovalce prosimo za kakršne koli predloge oziroma vsebine, ki bi jih radi videli na spletni strani. Spletni obrazec preko katerega lahko stopite v stik z nami, namreč že deluje.

Lep športni pozdrav in se vidimo v ŠD DREN.

13. 2. 2019 - Dogajanje v ŠD DREN

Spoštovani člani športnega društva Dren, ostali krajani in občani, lepo pozdravljeni!

Športni park Dren je navidezno v »zimskem spanju«, a ni čisto tako. Če se najprej dotaknemo infrastrukture v parku, smo se v jeseni lanskega leta loti prenove asfaltne ploščadi, ki je bila okrnjena na račun pridobljenega nogometnega igrišča z umetno travno. V spomladanskem delu bo sledila še druga faza. Pri tem smo poizkušali izboljšati odvodnjavanje, saj je bilo to velikokrat problem ob večji količini padavin. Skratka obe športni površini dajeta parku dodano vrednost.

Ob začetku letošnjega leta smo uspeli podpisati dogovor z nogometnim klubom Dren – Vrhnika, ki je društvo za sebe, a bo v športnem parku Dren še vedno prisotno, kar pa je bila vseskozi obojestranska želja.

Redni obiskovalci parka veste, da je bil lansko leto tudi nov razpis za najemnika lokal v športnem parku. Ker je bivši najemnik I. G. pred tem večkrat ustno izjavil, da ne misli več delati, sklenjena pogodba se tudi ni izvajala v celoti, je bilo to neizbežno. Žal se je zapletlo pri primopredaji. Pri odpovedi pogodbe z bivšim najemnikom smo se držali le te, a je bila škodljivo napisana za društvo in iz tega vidika nična v členu odpovedi. Ker je bilo po pogodbi še kar nekaj nepravilnosti, je vse to posledično vplivalo na sam proces primopredaje. Trudili smo se, da bi dosegli sporazumno rešitev, vendar do tega ni prišlo. Zadevo bomo morali žal reševati po sodni poti. To pomeni, da lokal še nekaj časa ne bo v obratovanju, za kar se rednim gostom opravičujemo.

V sredini meseca marca načrtujemo redno letno skupščino. Vse člane društva pri tem naprošamo, da spremljate javna obvestila na lokalnih panojih kraja.

Upravni odbor Dren Drenov Grič – Lesno Brdo ima za nadaljevanje svojega mandata cilj, da postanejo krajani zopet del športnega dogajanja. Zato bomo poizkušali ponovno obuditi sekcije kot so: planinstvo, kolesarjenje, košarka in še kaj. Seveda ste pri tem člani vabljeni, da se aktivno vključite v dejavnost in sodelovanje pri sekcijah. Športni pozdrav!

UO ŠD DREN