ŠD DREN obvešča ...

24. 4. 2019 - Dogajanje v ŠD DREN

Spoštovani člani športnega društva Dren, ostali krajani in občani, lepo pozdravljeni!

Društvo ima prenovljeno internetno spletno stran. Tu gre glavna zahvala našemu sovaščanu, ki je prišel med nas, Juretu Novaku. Trudili se bomo, da boste lahko spremljali vsa tekoča dogajanja, ki se bodo odvijala v športnem društvu.

Kot je bilo omenjeno v prvem obvestilu, se bo obnovila asfaltna ploščad. Zadeva bo potekala v večih fazah. Do poletja bo izvedeno polaganje grobega asfalta. Na panojih obveščanja ste lahko opazili, da je pred nami 37. izvedba teka Dren po mejah KS. Kot običajno bo to 2. maja 2019. Letos smo ji dodali tudi pohodno noto. Vabljeni tekači in pohodniki! Balinarska sekcija je že začela s svojo dejavnostjo. Prav gotovo ni nikoli dovolj dobrih balinarjev. Vabljeni v sekcijo vsi, ki ste to že počeli ali pa bi se želeli poizkusiti. Kot sem že omenil v prvem obvestilu, je naš cilj, da se zopet obudijo sekcije v klubu, ki so že delovale oziroma približamo društvo krajanom in njihovim potrebam.
Pri odprtju lokala se je žal zgodba zapletla. Seveda si vsi želimo čim prejšnjega odprtja, vendar pa na to ne bomo pristali za vsako ceno. Ker za enkrat ni bilo možno izvesti sporazumne odpovedi, bo zadevo v presojo vzelo sodišče, na katerega je bila 27. 3. 2019 vložena zahteva.
Skupščina društva, ki je bila neuradno napovedana za mesec marec, je tako zaradi poteka razpleta dogajanj zamaknjena. Predvidevamo, da takoj ko končamo s prireditvijo teka, začnemo s pripravami na le-to. Skratka pozivam vse člane, da se aktivno vključite v dogajanje društva in ponovni zagon le tega. Zdravje je naše bogastvo, za njega pa je potrebno tudi kaj narediti. Šport in njegovo udejstvovanje je zagotovo eden od pozitivnih dejavnikov.

Športni pozdrav!

Branko Bizjak
zastopnik društva

10. 4. 2019 - Pred vrati je nova sezona uveljavljene mednarodne kampanje Now We Move

Že od leta 2012 pod okriljem Mednarodne organizacije športa in kulture ISCA poteka uveljavljena mednarodna kampanja Sedaj se gibamo – Now We Move. Namen akcije, ki se odvija predvsem v Evropi in južni Ameriki, je povezati sektor športa za vse in sorodne sektorje s prizadevanjem zniževanja telesne neaktivnosti ter s tem zmanjšanje nezdravega, nekvalitetnega življenja. V okviru akcije se odvija širša evropska promocija koristi gibanja ter redne udeležbe na športnih in drugih telesnih aktivnostih. Potrebno je povečati ozaveščenost ljudi o pomembnosti ukvarjanja s športom in splošno fizično aktivnostjo ter jih aktivno vključiti v šport, rekreacijo in gibanje. Tako je cilj do leta 2020 doseči, da bo 100 milijonov Evropejcev več aktivnih v športu in fizičnih aktivnostih. Telesna dejavnost je že vrsto let visoko na lestvici prednostnih tem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), v zadnjem desetletju pa tudi visoko na politični agendi Evropske Unije (EU). Le z učinkovitimi ukrepi za krepitev in ohranjanje zdravja bomo lahko bolje obvladovali breme kroničnih bolezni v dolgoživih družbah. Poleg nezdravega prehranjevanja tudi premalo telesne dejavnosti namreč pomembno prispeva k bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni ter k stroškom zdravstvenih blagajn.

Športna unija Slovenije bo v sodelovanju s športnimi društvi in sorodnimi organizacijami v letu 2019 izvedla sledeče mednarodne projekte oziroma kampanje:

Move week – Teden gibanja: 27. maj – 2. junij 2019,
No Elevators Day – Dan brez dvigal: 24. april 2019,
European Fitness Day – Dan športne rekreacije: 27. september 2019.

Lepo vas vabimo, da se pridružite mednarodnemu športnemu gibanju, ki je iz leta v leto bolj številčno in prepoznavno. Vključite se lahko s športnimi prireditvami in dnevi odprtih vrat v okviru vaših rednih vodenih vadb. Uradne spletne strani omenjenih mednarodnih projektov, kjer izvedete prijavo vaših aktivnosti (klikni na povezavo):

MOVE WEEK
NO ELEVATORS DAY
EUROPEAN FITNESS DAY
NOW WE MOVE

V kolikor želite dodatne informacije, pišite na e-naslov mojca.markovic@sportna-unija.si.

Mojca Markovič
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
www.slovenijavgibanju.si

1. 4. 2019 - Otvoritev teniške sezone v ŠD DREN

Teniška sezona v letu 2019 se bo pričela po 10 aprilu. Razporedi, možnosti rezervacij in ostale informacije bodo kmalu na voljo tudi na spletni strani teniške sekcije.

Z novo sezono uvajamo tudi možnost rezervacije preko spletnega obrazca in vpogled v koledar društva, kjer bodo vidne rezervacije oziroma zasedenost igrišča.

29. 3. 2019 - Prenovljena spletna stran ŠD DREN

Še pred začetkom nove športne sezone smo se v športnem društvu DREN odločili za temeljito prenovo naše spletne strani. Dosedanja spletna stran z velikim slikovnim gradivom in opisnim dogajanjem predvsem nogometnih športnih aktivnosti žal ni več služila svojemu namenu. Kot veste, se je že pred nekaj časa nogometna sekcija v kateri je bilo največ dogajanja združila z Nogometnim klubom Vrhnika in tako je nastal NK Dren – Vrhnika. Z združitvijo je na žalost ugasnila tudi vsa aktivnost te sekcije v našem društvu, zato smo sklenili, da stran prilagodimo in postavimo sedanjemu času primerne vsebine in informacije. Celotna vsebina prejšnje strani je varno shranjena v našem arhivu.

Nova spletna stran bo vedno vsebovala zadnje informacije o dogajanju v našem Društvu, s pomočjo kontaktnega obrazca na strani boste vsi željni športa in zabave lažje stopili z nami v stik, vedno bo na voljo koledar športnih aktivnosti s pomočjo katerega boste vnaprej informirani o celotnem dogajanju v Društvu. Sem spadajo tudi rezervacije teniškega igrišča, piknik prostora, nogometnega igrišča ipd. Za lažjo izvedbo rezervacije bo na voljo tudi spletni obrazec za rezervacijo katerega koli prostora v društvu, rezervacija pa bo vidna tudi na spletnem koledarju vsem ostalim uporabnikom in članom.

Zaenkrat je naša spletna stran še v nastajanju, saj vsakodnevno sproti dodajamo nove vsebine in popravljamo napake. 

Na koncu vse naše člane in obiskovalce prosimo za kakršne koli predloge oziroma vsebine, ki bi jih radi videli na spletni strani. Spletni obrazec preko katerega lahko stopite v stik z nami, namreč že deluje.

Lep športni pozdrav in se vidimo v ŠD DREN.

ARHIV obvestil

13. 2. 2019 - Dogajanje v ŠD DREN

Spoštovani člani športnega društva Dren, ostali krajani in občani, lepo pozdravljeni!

Športni park Dren je navidezno v »zimskem spanju«, a ni čisto tako. Če se najprej dotaknemo infrastrukture v parku, smo se v jeseni lanskega leta loti prenove asfaltne ploščadi, ki je bila okrnjena na račun pridobljenega nogometnega igrišča z umetno travno. V spomladanskem delu bo sledila še druga faza. Pri tem smo poizkušali izboljšati odvodnjavanje, saj je bilo to velikokrat problem ob večji količini padavin. Skratka obe športni površini dajeta parku dodano vrednost.

Ob začetku letošnjega leta smo uspeli podpisati dogovor z nogometnim klubom Dren – Vrhnika, ki je društvo za sebe, a bo v športnem parku Dren še vedno prisotno, kar pa je bila vseskozi obojestranska želja.

Redni obiskovalci parka veste, da je bil lansko leto tudi nov razpis za najemnika lokal v športnem parku. Ker je bivši najemnik I. G. pred tem večkrat ustno izjavil, da ne misli več delati, sklenjena pogodba se tudi ni izvajala v celoti, je bilo to neizbežno. Žal se je zapletlo pri primopredaji. Pri odpovedi pogodbe z bivšim najemnikom smo se držali le te, a je bila škodljivo napisana za društvo in iz tega vidika nična v členu odpovedi. Ker je bilo po pogodbi še kar nekaj nepravilnosti, je vse to posledično vplivalo na sam proces primopredaje. Trudili smo se, da bi dosegli sporazumno rešitev, vendar do tega ni prišlo. Zadevo bomo morali žal reševati po sodni poti. To pomeni, da lokal še nekaj časa ne bo v obratovanju, za kar se rednim gostom opravičujemo.

V sredini meseca marca načrtujemo redno letno skupščino. Vse člane društva pri tem naprošamo, da spremljate javna obvestila na lokalnih panojih kraja.

Upravni odbor Dren Drenov Grič – Lesno Brdo ima za nadaljevanje svojega mandata cilj, da postanejo krajani zopet del športnega dogajanja. Zato bomo poizkušali ponovno obuditi sekcije kot so: planinstvo, kolesarjenje, košarka in še kaj. Seveda ste pri tem člani vabljeni, da se aktivno vključite v dejavnost in sodelovanje pri sekcijah. Športni pozdrav!

UO ŠD DREN